UV - BESTENDIG

UV LICHT IS VERWOESTEND VOOR POLYMEREN.

UV-straling en polymeren zoals Polyethyleen of Polypropyleen gaan niet lang samen en daar vrijwel alle dak en wand membranen uit deze polymeren zijn opgebouwd moeten er speciale maatregelen worden genomen om schade te voorkomen.

IN DE PRAKTIJK.
Vrijwel alle materialen van Meuwissen zijn minimaal 8 weken beschermd tegen UV licht. In de praktijk betekent dit dat het materiaal, eenmaal op het dak of tegen de wand aangebracht, zo snel mogelijk, doch uiterlijk 6 weken nadat de rol geopend is, van het daglicht moet zijn afgesloten.

Ook dak en wand membranen worden  bros en verliezen hun sterkte eigenschappen, de scheurweerstand zal af gaan nemen en de waterdichtheid komt in gevaar omdat in het brosse materiaal sneller een gaatje kan ontstaan. Bedenk dat een onderdakfolie moet kunnen bewegen onder invloed van temperatuurwisselingen maar ook drukverschillen bij wisselende weersomstandigheden vragen flexibiliteit van het membraan.

HOE VOORKOMEN?

De methode om polymeer gebonden materialen te beschermen tegen UV straling is het toevoegen van anti UV-masterbatches of additieven. Deze additieven zorgen ervoor dat het materiaal gedurende een langere periode beschermd is tegen UV inwerking.meuwissen-anti-uv-masterbatch

WAT KAN DE SCHADE ZIJN ?

Wanneer de UV straling te lang op kunststof heeft ingewerkt dan is te verwachten dat het materiaal haar flexibiliteit gaat verliezen.Uiteindelijk wordt het materiaal bros en dof zoals bij onderstaande koplamp.

meuwissen-uv-schade-koplamp-001

 

 

BROS EN BREEKBAAR

Kunststof producten op basis van Polyethyleen verliezen hun flexibiliteit en veranderen in brosse breekbare delen als UV straling lang genoeg haar verwoestende werk heeft gedaan.

meuwissen-aangetast-door-uv-1

OPLOSSINGEN

voor gedeeltelijk open gevels

LANGDURIG UV BESTENDIG.
Voor de gedeeltelijk open facades waar UV belasting van de achterliggende constructie niet kan worden voorkomen, is men aangewezen op andere, meer duurzame oplossingen. Gevels die gedeeltelijk open zijn, verdienen extra aandacht voor brandveiligheid daar vuurdoorslag eerder zal optreden.

OOK VOOR SLECHT SLUITENDE DAKPANNEN
Oud Hollandsche pannen sluiten, zeker wat licht betreft niet overal perfect af. Op die plekken is dus te verwachten dat er regelmatig gedurende het seizoen, daglicht op de dakfolie komt. Door de jaren heen zal de folie op die plekken dus beschadigen. De UV-bestendige dakmembranen zijn hier tegen wel bestand.

DE UV FACADE MEMBRANEN

Voor deze gedeeltelijk open gevels zijn membranen ontwikkeld op basis van polyester vezels en UV bestendige compounds. In de verwerkingsrichtlijn kan men lezen hoe de folie moet worden aangebracht. Belangrijk is dat de UV belasting binnen het voorgeschreven percentage blijft of hoeveel van het oppervlak dagelijks wordt blootgesteld aan daglicht.

tyvek-facade100

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly