R E F L E C T I E

van infrarood straling
DE THEORIE

Isolatie door IR – reflectie | Objecten die een verschillende temperatuur hebben zullen invloed op elkaar uitoefenen totdat de temperatuur van beide objecten gelijk is. Via natuurwetten wordt constant naar evenwicht gestreefd.

Het belangrijkste medium hiertoe, zeker als de objecten elkaar niet raken, is straling van infrarood licht. In de praktijk kennen we hier vele voorbeelden van.

Straling van infrarood licht kun je tegen gaan door deze te reflecteren. Je plaatst als het ware een spiegel tussen de warmte binnen en de koude buiten. Om infraroodstraling te reflecteren moet gebruik gemaakt worden van materialen met zeer speciale eigenschappen. Niet elk glimmend oppervlak reflecteert infraroodstraling. We zullen hier niet ingaan op de theorie die hier achter schuilt (de thermodynamica op basis van de wetten van Josef Stefan (1835–1893) en Ludwig Boltzmann (1844–1906)). De materialen die infraroodstraling het beste reflecteren zijn de materialen met een extreem lage emissie coëfficiënt. Deze coëfficiënt kan een waarde hebben tussen de 1 en bijna o. Hoe dichter bij nul hoe beter de infrarood reflectie. Een mat zwart oppervlak heeft een emissie coëfficiënt van bijna 1. Dit betekent dat dit oppervlak infrarood licht niet reflecteert. Het tegengestelde van reflecteren is emitteren (uitstralen). Dit verklaart waarom de kachel vroeger zwart was.

 

DE WET VAN STEFAN-BOLTZMANN

DE VOORBEELDEN

Hoe komt het bijvoorbeeld dat een voorruit van een auto bevroren is terwijl ter hoogte van de auto geen vorst is geconstateerd?  Dit gebeurt soms bij heldere hemel. Het heelal, dat nu niet door wolken van ons gescheiden is, kent een oneindige koude. De auto heeft een temperatuur van bijvoorbeeld 2 graden boven nul.

autoruit

Gedurende de nacht zal straling tussen de auto en het heelal de auto steeds verder afkoelen totdat de waterdamp op het oppervlak van de auto gaat bevriezen. Dit fenomeen is volledig aan straling tussen 2 in temperatuur ongelijke objecten te danken.

Wanneer u in een vliegtuig bij het raampje zit, en de zon staat op uw arm, dan wordt uw arm snel warmer terwijl het aan de ander kant van het raam meer dan 50 graden vriest. Ook dit komt door straling van infrarood licht.

meuwissen-window

DE TOEPASSING

Infraroodstraling speelt dus bij warmteverlies in een woning een belangrijke rol. Als de woning vanbinnen warm is, zal er een constante straling van binnen naar buiten optreden waardoor de woning afkoelt. (alleen natuurlijk als het buiten kouder is).

Onderbreken van deze straling is dus een effectief middel om te isoleren. Houdt daarbij in gedachten, dat naast geleiding en convectie, straling de allerbelangrijkste vorm van warmte lekkage is. Pak je straling aan dan neem je dus een zeer effectieve maatregel.

DE OORSPRONG

Isoleren op basis van infrarood reflectie gaat dus het beste met materialen die een extreem lage emissie coëfficiënt hebben. Meuwissen is in de zestiger jaren begonnen met het ontwikkelen van een eerste generatie isolatieproducten op basis van materialen met een lage emissie coëfficiënt. Alk-250 was een weefselversterkt papier dat door middel van bitumen gelamineerd was tegen een laag dik aluminium. Dit materiaal werd verkocht aan de aannemer die het in de spouw toepaste. Eerst als dampremmer en later als een eerste aanzet tot warmte-isolatie.

alk-250-advertentie-klein

Na de oliecrisis in 1973, bracht Meuwissen Alkreflex 2L-2 op de markt dat een volwaardig alternatief was voor glaswol of rockwol wanneer dit werd toegepast in de spouw van de buitenmuur. Tientallen miljoenen m2 Alkreflex hebben hun weg gevonden in de spouw van woningen en gebouwen door heel Europa. Nog steeds is Alkreflex, zei het inmiddels meerdere malen verbeterd, een zeer effectieve isolator die vele gunstige eigenschappen duurzaam in zich verenigd. Een bouwproduct dat zich in de afgelopen 45 jaar, inmiddels ruimschoots bewezen heeft.

DE KNOW HOW

Meuwissen heeft door haar research in de laatste 50 jaar wel enige kennis opgebouwd van materialen met de juiste emissie coëfficiënt. Om de emissie coëfficiënt tijdens de open bouwfase en tijdens de levensduur van de woning, op pijl te houden, is het van belang dat het oppervlak beschermd is en niet door invloed van alkalische damp (cement) of andere atmosferische invloeden (luchtverontreiniging), door corrosie haar werking verliest.  Meuwissen past daarom bij een aantal van haar isolatiefolies een coating toe die het oppervlak beschermt. Daar deze coating de emissie coëfficiënt in lichte mate negatief beïnvloedt, worden niet alle isolatie producten van een coating voorzien. Als het product uitsluitend binnen wordt toegepast, is er geen risico voor corrosie en kan men dus een ongecoat materiaal toepassen.

DE PRAKTIJK

Hoe moet je nu bepalen hoe je reflectie als isolatiemateriaal kunt inzetten en welke R-waarden mag je verwachten? Afhankelijk van de afgegeven emissie coëfficiënt kun je per oppervlak een Rc afleiden. De producten van Meuwissen hebben vrijwel allemaal een emissie coëfficiënt van minder dan 0,1.

Wil je een isolatiefolie effectief toepassen dan moet de reflecterende zijde minimaal 20 mm afstand houden tot het volgende oppervlak. Raakt het oppervlak het volgende materiaal, dan treedt geleiding op en is de isolator buiten werking gesteld. Deze luchtlaag is dus essentieel voor een optimale werking van de isolatie. Een vrij oppervlak met een emissie coëfficiënt van minder dan 0,1 levert een toevoeging van de Rc waarde in een constructie van ca 0,7. De materiaaldikte van het achterliggende materiaal mag met de betreffende labda waarde worden toegevoegd aan deze waarde. Zo kun je dus de effectiviteit van een reflectiefolie benaderen. Overigens kan ons team altijd voor u een gedetailleerde berekening maken.

In de praktijk worden ook overgangsweerstanden en overige materiaal constanten meegenomen.

W A R M T E  L E K T  O P  3  M A N I E R E N  W E G.

DEZE MECHANISMEN WERKEN PARALLEL.

TOT WEL 17 % EXTRA ISOLATIE

zonder de constructie aan te passen

Isolatie moet en kan veel beter.

Meuwissen ontwikkelde een folie die de isolatiewaarde van een constructie spectaculair verbetert. Deze verbetering van de thermische weerstand is uitvoerig getest door TNO.

Het product heet Miofol 170 AG en kan eenvoudig in plaats van bijvoorbeeld Miofol 125 G worden aangebracht. Ook zomers voordeel doordat de reflecterende folie aan de buitenzijde van het binnenspouwblad is aangebracht, wordt instralende zonnewarmte geweerd.

Warmte accumulatie in de constructie wordt hiermee voorkomen waardoor de woning in warme dagen koel blijft.
Kosten voor een airco zijn dus niet meer nodig.

De rest van de constructie blijft hetzelfde en toch neemt de isolatiewaarde aanzienlijk toe. (kan tot zo’n 17 % belopen)
Miofol 170 AG is KOMO gecertificeerd en voegt 0,5 m²K/W toe aan de Rc waarde.
1 reflecterend oppervlak

In de spouw is ruimte voldoende om een reflectie oppervlak tegen de isolatielaag aan te brengen. Zonder de constructie te wijzigen, voegt het reflecterende oppervlak ca 0,5 m²K/W toe aan de Rc waarde van de constructie, mits de emissie coëfficiënt minder is dan 0,1.

miofol-ag

2 reflecterende oppervlakken

Indien de ruimte in de spouw het toelaat kan een tweezijdig reflecterende folie vrij van de isolatielaag worden aangebracht. Met afstandhouders kan de folie tegen het binnenspouwblad worden gemonteerd. De totale toename van de Rc waarde door de tweezijdig reflecterende oppervlakken bedraagt ca 1 m²K/W.
Miofol 210 AG zou een geschikt damdoorlatend membraan zijn op deze plek. BELANGRIJK! Een folie op deze plaats dient minimaal dampdoorlatend te zijn. Alkreflex 2L-2 zou ook op deze plek kunnen worden toegepast. (hogere toename RC) echter dit materiaal is dampdicht. De constructie dient derhalve licht ventilerend te worden uitgevoerd om condens te voorkomen.

alkreflex

3 reflecterende oppervlakken

Behalve in de spouw, kan ook aan de binnenzijde van het isolatiepakket een reflecterende folie worden aangebracht. Deze moet dampremmend zijn en mag daarom dus niet geperforeerd zijn. Het reflecterende oppervlak moet minimaal 20 mm vrij blijven van de volgende wand. Een ideale oplossing is om hier een zogenaamde technische ruimte van te maken. alle leidingen kunnen hierin worden weggewerkt zonder dat de dampremmende laag beschadigd. Totale toename van de Rc is in bovenstaand voorbeeld: 1,5 m²K/W

miofol-a-100

PREFAB WANDELEMENT MET MIOFOL 170 AG

TOCH NOG VRAGEN ?

klik, mail of bel naar onze support afdeling

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly